Krachtig schrijven

Krachtig schrijven

Wil je dat je lezer jouw tekst helemaal doorleest en niet voortijdig afhaakt? Wil je kort en krachtig schrijven? Gebruik dan werkwoorden in plaats van zelfstandige naamwoorden.

Als je zelfstandige naamwoorden gebruikt in plaats van werkwoorden ontstaat de naamwoordstijl. Je haalt de actie uit je tekst en je maakt zinnen langer dan noodzakelijk is. Vergelijk de volgende zinnen maar eens:

Morgen vindt de huldiging van de kampioenen plaats.
Morgen huldigen we de kampioenen.

Het verhuizen van meubilair wordt door het verhuisbedrijf gedaan.
Het verhuisbedrijf verhuist het meubilair.

De directeur houdt zich bezig met de beoordeling van de sollicitatiegesprekken.
De directeur beoordeelt de sollicitatiegesprekken.

Wat valt je op aan deze zinnen? De eerste zinnen staan in de naamwoordstijl, de tweede zinnen in de werkwoordstijl. Huldiging, het verhuizen en de beoordeling zijn werkwoorden die omgetoverd zijn tot zelfstandige naamwoorden. Hier horen de werkwoorden huldigen, verhuizen en beoordelen bij zoals je in de tweede zinnen ziet. De zinnen in de naamwoordstijl zijn passieve zinnen en zijn langer omdat ze naast de naamwoordstijl nog een werkwoord hebben: huldiging en plaatsvinden, het verhuizen en worden, de beoordeling en bezighouden. In de tweede zinnen, dus in de werkwoordstijl, bevat de zin slechts één werkwoord. De zin is hierdoor korter en makkelijker te lezen. 

Hoe herken je nu de naamwoordstijl

Je maakt van werkwoorden heel makkelijk zelfstandige naamwoorden door:

  • Er ‘het’ voor te zetten: het wielrennen, het lezen, het uitvoeren
  • Met een achtervoegsel: uitvoeren → uitvoering, voetballen → voetballerij

Het opstellen van een rapport wordt gedaan door de secretaresse.
Toewijzing van een krediet gebeurt door de manager.
Er is een verplichting tot het dragen van een mondkapje.

Voor krachtig schrijven vervang je deze door:

De secretaresse stelt een rapport op.
De manager wijst een krediet toe.
Het dragen van een mondkapje is verplicht.

Wil je meer leren hoe je kort en krachtig schrijft? Kom dan naar mijn training Modern schrijven. Je leert in één dag hoe je helder en gericht op de ontvanger schrijft.