Afkortingen hoofdletters en punten

Afkortingen

Afkortingen hoofdletters en punten

Vind jij het ook zo lastig om te bepalen of je een afkorting nu met hoofdletters schrijft en met of zonder punten? Zo zie ik regelmatig j.l. (jongstleden) terwijl dit jl. moet zijn. Of ha. (hectare) in plaats van ha (zonder punt). Of BTW in plaats van btw. Gelukkig zijn hier een aantal regels voor. En weet je het nog niet? Kijk dan in het woordenboek (woorden.org).

Je schrijft een afkorting met kleine letters:

Als het woord of de woorden waar de afkorting voor staat ook met kleine letters wordt geschreven:

pc       (personal computer)
t.z.t.    (te zijner tijd)
i.o.      (in opdracht)
km      (kilometer)

In afkortingen van onderwijsvormen en van academische titels:

havo
vmbo
drs.
mr.

Als de afkorting ingeburgerd is en vaak wordt gebruikt:

hiv    (human immunodeficiency virus)
btw    (belasting toegevoegde waarde)
cao    (collectieve arbeidsovereenkomst)
cv      (curriculum vitae of centrale verwarming)

Je schrijft een afkorting met hoofdletters:

Als het woord (of de woorden) waar de afkorting voor staat ook met hoofdletters geschreven wordt:

H.K.H.    (Hare Koninklijke Hoogheid)
Chr.         (na Christus)

Als de afkorting uit een andere taal nog niet (voldoende) ingeburgerd is. Zij behouden de originele spelling zolang het als vreemdtalig aanvoelt.

BSE      (Boviene Spongiforme Encefalopathie)
MKZ    (mond-en-klauwzeer)
MB       (megabyte)

In afgekorte titels van internationale opleidingen en van enkele Nederlandse opleidingen:

RA        (registeraccountant)
MBA     (Master of Business Administration)

In afkortingen van de meeste wetten en regelingen:

WW
AWBZ
AOW

In juridische kringen is het gebruikelijk om alleen de eerste letter een hoofdletter te geven. Je krijgt dan Wro.

Als het voor de leesbaarheid duidelijker is om de afkorting met hoofdletters te schrijven.

OR      (ondernemingsraad)

En wanneer gebruik je nu punten?

Bij afkortingen die (vaak) voluit uitgesproken worden. Zij behouden de originele hoofdletters.

a.s.       (aanstaande)
i.p.v.    (in plaats van)
a.u.b.   (alstublieft)

Geen punten gebruik je:

Bij initiaalwoorden en letterwoorden van Nederlandse woorden. Zij behouden wel de originele hoofdletters:

btw
NS
sms
gsm

Er worden alleen punten gebruikt als er verwarring kan ontstaan met een gewoon woord zoals mok (drinkbeker), m.o.k. (moeilijk opvoedbare kinderen).

Bij opleidingen:

mbo
havo
vwo

Bij wetten, regelingen en overheidsplannen:

AOW    (Algemene Ouderdomswet)
AKW    (Algemene Kinderbijslag Wet)
TW       (Toeslagenwet)

Bij wetenschappelijke symbolen en eenheden:

km      (kilometer)
MB     (megabyte)
cal       (calorie)
Hz       (Hertz)
ha        (hectare)
g          (gram)

Zo, dat was een heel rijtje. Weet je het nog? Je kunt natuurlijk altijd even terugkijken.

Wil je meer leren over het gebruik van de Nederlandse taal? Geef je dan op voor de cursus Nederlandse taal. Na een dag heeft deze taal geen geheimen meer voor jou.

Gerelateerde blogs

Yoga-en, Yogaën of Yoga‘en?

Lastige verkleinwoorden

Mijn broer is groter als mij

Het verschil tussen hun en hen