Dit is het doel van een agendapunt

Dit is het doel van een agendapunt

Huh, doel? Wat bedoel je, denk je nu misschien.

Elk agendapunt heeft een doel. Als je weet welk doel een agendapunt heeft, kun je gerichter notuleren.

Er zijn vier doelen:

 • Informatieoverdracht
 • Probleemoplossing
 • Meningsvorming
 • Besluitvorming

Informatieoverdracht
Bij informatieoverdracht is er geen interactie. Iemand doet een mededeling, geeft een presentatie of een lezing. Er wordt niet gediscussieerd over het onderwerp.

Probleemoplossing
Bij een probleemoplossing denk je (zoals het woord al zegt) met zijn allen na over een probleem. Een soort brainstorming.

Je kunt je hierbij afvragen:

 1. Wat is het probleem precies?
 2. Waarom is het een probleem?
 3. Waardoor wordt het probleem veroorzaakt?
 4. Welke oplossing heb ik voor dit probleem?

Meningsvorming
Een meningsvorming is een discussie met standpunten, argumenten en tegenargumenten. Dit is bedoeld om (ook alweer zoals het woord zegt) een mening te vormen.

De volgende vragen kun je jezelf stellen:

 1. Wat is het onderwerp van de bespreking?
 2. Wat is mijn mening hierover?
 3. Welke argumenten heb ik daarvoor?
 4. Wat is de mening van anderen?
 5. En welke argumenten hebben ze daarbij?
 6. Welke tegenargumenten heb ik dan?
 7. Hoe kan ik mijn argumenten en tegenargumenten het beste presenteren?

Besluitvorming
Een besluit volgt meestal na een probleemoplossing of meningsvorming. Er is een voorstel dat besproken wordt en daar nemen de deelnemers een besluit over. Om een goed beeld te krijgen van het voorstel, kun je jezelf de volgende vragen stellen:

 1. Wat houdt het voorstel in?
 2. Waarom ligt dit voorstel er?
 3. Hoe is het tot stand gekomen?
 4. Welke consequenties heeft het?
 5. Wat is mijn standpunt en waarom?

Door te weten welk doel elk agendapunt heeft, notuleer je dus gerichter. Ook voor de deelnemers is het belangrijk. Zo weten ze wat er van hen verlangd wordt.

Hoe notuleer jij? Weet jij welk doel een agendapunt heeft?

Wil je meer tips om je notulen snel uit te werken? Schrijf je dan nu in voor de cursus Notuleren op de laptop. 

Gerelateerde blogs:

Zo maak jij je notulen krachtiger.

Hoe maak je een goede actielijst bij je notulen?

Notuleren moeilijk? 9 slimme tips.

Kunnen, willen en zullen. Wel of niet gebruiken?