Wat is het verschil tussen te veel en teveel?

Wat is het verschil tussen te veel en teveel?

Weet jij het verschil in betekenis?

Schrijf je: Ik heb teveel vrije dagen of te veel vrije dagen? Is het nu: Jij bent tenslotte al 18 jaar of is het toch ten slotte?

‘Ik heb te veel vrije dagen’ is in deze zin goed. Te veel betekent hier meer dan nodig. Je kan het ook vervangen door te weinigTeveel schrijf je wanneer het een zelfstandig naamwoord betreft: ‘Ik heb een teveel aan vrije dagen opgenomen’.

En goed is ook ‘Jij bent tenslotte al 18 jaar’. Tenslotte betekent immersTen slotte betekent tot slot: ‘Na een heerlijke vakantie gingen we ten slotte nog naar Parijs’.

Meer voorbeelden zie je hieronder.

 Betekenis  Voorbeeld
Dankzij Door, met dank aan, wordt bijna altijd vast
geschreven
Dankzij jou was ik nog op tijd.
Even goed In gelijke mate goed, wordt vaak gevolgd door als Hij kan even goed rekenen als zijn zus.
Evengoed Evenzeer, met hetzelfde resultaat Je kunt evengoed ophouden.
Hoe lang Duidt lengte of afstand aan Ik weet niet hoe lang mijn vader is.
Hoelang Verwijst naar een tijdsduur Hoelang woon je hier al?
Onder meer Wordt altijd los geschreven Ik heb onder meer al boodschappen gedaan.
Te kort Te weinig Er is te kort saldo op mijn bankrekening.
Tekort Als het gebruikt wordt als zelfstandig naamwoord

En als onderdeel van de werkwoorden tekortkomen, tekortdoen en tekortschieten

Ik heb het tekort weer aangevuld.

 

Hij doet zichzelf tekort.

Ten minste Op z’n minst, minstens, minimaal Je moet voor deze functie ten minste een havo- diploma hebben.
Tenminste Althans, in ieder geval Ik kan misschien niet dunken, maar ik kan tenminste wel goed dribbelen.
Ten slotte Tot slot Ten slotte namen we nog een borrel.
Tenslotte Welbeschouwd, per slot van rekening, immers Ik ben tenslotte ook maar een mens.
Teveel Wordt aaneengeschreven als het een zelfstandig naamwoord is. Een teveel kan schadelijk zijn.
Te veel Meer dan nodig Werk jij te veel?
Wel eens Schrijf je los in de allerletterlijkste betekenis. Ik ben het wel eens met jouw voorstel.
Weleens Ooit, soms, best Hij heeft weleens een krokodil geaaid.
Zo nodig Indien nodig Je kunt zo nodig een paracetemol nemen.
Zonodig Zoals altijd, per se De hond loopt zonodig rechts.
Zonder meer Wordt altijd los geschreven Ik geloof je zonder meer.
Als je het verschil in toepassen lastig blijft vinden, kun je net zo goed het synoniem gebruiken. Zo kun je ‘De hond loopt zonodig rechts’ ook vervangen door: ‘De hond loopt per se rechts’. En als je worstelt met tenminste of ten minste gebruik je minimaal of in ieder geval.
Succes met toepassen.
Heleen