Rode wijnglazen of rodewijnglazen?

Rode wijnglazen of rodewijnglazen?

Vind jij het ook zo onnatuurlijk om bijvoeglijke naamwoorden aan zelfstandige naamwoorden te plakken? Dan ben je zeker niet de enige. Dit gaat geheel tegen onze natuur in en we vinden het heel raar staan. Duitseherderpup, liever schrijven we Duitse herderpup, gouden medaillewinnaar in plaats van goudenmedaillewinnaar, klassieke muziekopleiding in plaats van klassiekemuziekopleiding. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Toch is Duitseherderpup, goudenmedaillewinnaar en klassiekemuziekopleiding wel goed. Het bijvoeglijk naamwoord (Duitse, gouden, klassieke) slaat op het eerste deel van de samenstelling (herderpup, medaillewinnaar, muziekopleiding) en dan schrijf je het bijvoeglijk naamwoord aan de samenstelling. Slaat het op het tweede deel van de samenstelling, dan schrijf je het los. rodewijnglazen Zo krijg je dus een betekenisverschil in rode wijnglazen en rodewijnglazen. Op het plaatje staat rode wijnglazen. Dan verwacht ik een rood glas, maar ik zie een wit glas. Er had dus moeten staan: rodewijnglazen of het glas had rood moeten zijn, dan was de tekst wel goed geweest. Zie het verschil in betekenis: oranje paprikakas: de kas is oranje oranjepaprikakas: de paprika’s in de kas zijn oranje. De kas kan alle kleuren hebben. grote mensenwereld: de wereld is hier groot. grotemensenwereld: een wereld van de grote mensen. groene stroomcertificaten: hier zijn de certificaten groen van kleur groenestroomcertificaten: certificaten voor groene stroom vuile handenreiniger: een vuile reiniger (je handen worden hier niet schoon van) vuilehandenreiniger: een reiniger voor vuile handen Duitse herderpup: de pup is van Duitse afkomst. Duitseherderpup: de pup is een Duitse herder. Gouden medaillewinnaar: de winnaar is van goud Goudenmedaillewinnaar: winnaar van een gouden medaille Klassieke muziekopleiding: een opleiding die klassiek is. Klassiekemuziekopleiding: een opleiding voor klassieke muziek. En zo zijn er oneindig veel combinaties. Je ziet dat er een betekenisverschil is of je het bijvoeglijk naamwoord wel of niet aan de samenstelling schrijft. Let op: deze regel geldt alleen voor samenstellingen. Een bijvoeglijk naamwoord schrijf je los van één zelfstandig naamwoord. Dus het is rode wijn, klassieke muziek, gouden medaille enz. Het blijft opletten geblazen, omdat we zo gewend zijn een bijvoeglijk naamwoord los te schrijven. Ook ik ga er nog weleens de mist mee in. Heb jij ook moeite met het aan elkaar schrijven van woorden of met andere taalkwesties? Kom dan naar mijn training Nederlandse taal. Daar leg ik je precies uit hoe het werkt en na afloop weet jij wanneer je wel of niet een spatie moet gebruiken.